Fotovoltaik (PV) güneş sistemi kurulumları

REMI ile, pilot fotovoltaik güneş sistemlerinin kurulumları gerçekleştirilecektir. Bu uygulama ile, söz konusu teknolojinin görünürlüğü ve halkın bu teknolojiye erişiminin artırılması hedeflenmektedir.

  • Gaziantep’te üç kamu binasının (bir hastane, bir okul ve bir tane çok yönlü destek merkezi) çatısına kurulacak fotovoltaik güneş sistemleri
  • A bileşeni kapsamında eğitilmiş teknik elemanların panellerin kurulumunda aktif rol alması ile, bütüncül bir yaklaşımla, kursiyerlere iş tecrübesi fırsatı sağlanırken; öte kandan hem projenin hem de güneş enerjisinin görünürlüğünün artması
  • Kamu binalarında çalışma yapılacak olması sebebiyle, yerel yönetimle iş birliğinde önemli bir adım atılması
Share This
Fotovoltaik (PV) Güneş Sistemi Kurulumları