Özel Sektör İş birliği

C bileşeni kapsamında, güneş enerjisi ile ilgili teknolojinin ve bilginin, özellikle özel sektör ve yerel yönetimlerce tanınırlığının ve kullanımının artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Bu amaçla, bir güneş enerjisi tanıtım turu ve tamamlayıcı aktiviteler gerçekleştirilecektir. C bileşeni, birbirini tamamlayan birtakım aktivitelerden oluşmaktadır:

Açılış Toplantısı
 • Hedef grupta ilgi uyandırmak ve iş birliği ortamını yaratmak amacıyla projenin, ilgili paydaşlarıyla birlikte tanıtılması
 • C bileşeninin hedef grubunu oluşturan farklı aktörler olan, belediyeler, yerel enerji hizmet sağlayıcıları, yerel bankalar, ilgili teknoloji ve servis sağlayıcıları; ayrıca meslek örgütleri, ile ev sahibi topluluklar ve Suriyeli mültecileri temsil eden çeşitli grupların bir araya gelmesi
Solar Öncüleri
 • Güneş paneli eğitimini alacak kişiler arasından seçilecek 30 kişinin “solar öncüleri” olarak eğitilmeleri
 • Özel olarak eğitilen “solar öncülerinin”, güneş enerjisine yatırım yapmayı düşünen ev ve işyerlerine, bu teknolojinin maliyeti ve faydaları hakkında danışmanlık hizmeti vermesi
 • Özel ve tüzel müşterilerin devletin alandaki destek programları ve teşviklerle ilgili bilgilendirilmesi
Solar Tanıtım Turları
 • Solar teknolojiler ve piyasadaki olanaklar hakkında bilgilerin verileceği, ayrıca projenin tanıtılacağı bir tanıtım turu
 • Gaziantep Sanayi Odası önderliğinde, güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, “solar öncüler” in ve diğer paydaşların katılımı
 • Ev sahibi toplulukların yer aldığı, toplam 10 belediyeyi kapsayacak tanıtım turu ile, ilgililerin ve yatırımcıların bilgilendirilmesi
 • Hedef kitle olarak, yerel endüstriye/ şirketler ve yerel yönetimine odaklanılması
KOSGEB Girişimcilik Semineri
 • KOSGEB iş birliğiyle, şirket kurmakla ilgilenen tüm katılımcılar için girişimcilik semineri
Enerji Hizmet Şirketi (ESCO) kurma semineri
 • Enerji Hizmet Şirketi kurma konusunda girişimcilik semineri
Share This
Özel Sektör İş birliği