Amaçlar

Genel Amaç

Ev sahibi topluluklarda sosyal uyumun güçlendirilmesi ve enerji tedarik altyapısının iyileştirilmesi

Remi 1

Ev sahibi topluluklarda Türk vatandaşları ve Suriyeli mülteciler için solar sistem kurulumu teknik eğitimleri

Ev sahibi topluluklarda, Türk vatandaşları ve Suriyeli mültecilere yönelik, güneş sistemlerinin kurulumu konusunda ileri seviye eğitim seminerleri sunulmaktadır.

  • Hedef kitleye uygun olarak tasarlanmış bir güneş sistemi kurulumu ve bakımı müfredatı oluşturulmuştur.
  • Ev sahibi toplulukta, güneş enerjisi sistemi teknik eğitimlerinin yürütülmesi için bir solar eğitim birimi oluşturulmuştur.
  • En çok göç alan bölgelerden, 200 katılımcı (Türk vatandaşı ve Suriyeli mülteci) dört haftalık eğitimlerin sonunda sınava tabi tutularak, kursu tamamlayanlara sertifika verilmektedir.
Remi 2

Mültecilere ev sahipliği yapan bölgede, uzmanlık eğitimi almış personelin katkısıyla, pilot çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumları

Gaziantep bölgesinde çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin fizibilitesi ve konu hakkındaki bilgi artırılmaktadır.

  • Gaziantep bölgesinde, yerel inşaat şirketleri aracılığıyla ve önceki aşamada eğitim almış Türk ve Suriyeli katılımcılar ile beraber, 3 adet çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulacaktır. Bu sistemler, örnek uygulama vazifesi görecektir.
  • Bu aşamada edinilen tecrübeler, yazılı olarak ve bir video formatında halkın erişimine açılacaktır.
Remi 3

“Solar öncüleri” yetiştirilmesi, enerji hizmeti alanında girişimcilik eğitimlerin verilmesi ve güneş enerjisi tanıtım turları

Enerji hizmet sektörünün gelişmesine katkı sunularak bir model yaratarak, çatı üstü güneş paneli sistemleri ev sahibi topluluklarda ve hanelerde yaygınlaştırılmaktadır.

  • 30 kişi “Solar öncüsü” olarak eğitilecektir.
  • Gaziantep KOSGEB iş birliği ile, ilgili eğitimleri almış kişiler ile pilot olarak uygulanmak üzere, “Enerji Hizmet Şirketi kurma semineri” KOSGEB eğitim modelleri arasına eklenecektir.
  • Mültecilere ev sahipliği yapan 10 belediyede, tüketici ve yatırımcılara için, verimli çatı üstü güneş enerjisi sistemleri hakkında bilgi vermek üzere bir tanıtım turu gerçekleştirilecektir.
Share This
Proje HakkındaAmaçlar