Proje Partnerleri

Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP) Projesi

PEP, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından Türkiye’de uygulanmış olan “İş Karşılığı Ücret (Cash for Work)” (2016-2019) projelerinden elde edilen deneyimle hem mültecilere hem de ev sahibi topluma yönelik beceri kazandırma, nitelik geliştirme, küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kayıt altına alınması ve özel sektörün güçlendirilmesi yoluyla istihdam olanakları yaratılmasına odaklanmaktadır.

PEP, REMI güneş sistemlerin eğitimlerine katılacak, fakat yeterli düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmayan Suriyeli kursiyerlere Türkçe kursları sunmaktadır. Ayrıca PEP, ilerleyen zamanlarda, faydalanıcıların istihdam edilmesi; örneğin, çalışma izni ve sağlık sigortası masraflarının veya maaşlarının karşılanması konusunda da REMI ile iş birliği yapacaktır. Öte yandan PEP, REMI’nin farklı konuları bir arada ele alan yaklaşımından yararlanabilecektir.

www.giz.de

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM)

Alanında profesyonel ve güvenilir bir ortak olan Gaziantep Sanayi Odası ile, GIZ tarafından yürütülen başka projelerde de iş birliği yapılmıştır. REMI, projenin iki bileşeni kapsamında GSO ile ortak çalışmaktadır:

Güneş sistemleri eğitimleri Gaziantep’te, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinde yürütülmektedir. Ayrıca, özel sektör iş birliği bileşeni, GSO liderliğinde gerçekleşmektedir.

www.gso.org.tr/

Alman Güneş Enerjisi Topluluğu (DGS)
Eğitim Derneği
Share This
Proje HakkındaProje Partnerleri