Projenin Arka Planı

Suriye iç savaşının patlak verdiği 2011 yılından bu yana Türkiye, 3,5 Milyondan fazla göçmene ev sahipliği yapmıştır (UNHCR Haziran 2018 verilerine göre). Ev sahibi topluluklarda alt yapı kullanımında oluşan yoğunluk ve sınırlı iş olanakları için yaşanan rekabet düşünüldüğünde, gerilimin artma olasılığı, özellikle Türkiye’nin sınır kentlerinde oldukça yüksektir.

Türkiye, coğrafi olarak yerkürenin “güneş kuşağı” adı verilen bölgesinde yer almaktadır ve bu nedenle dünyadaki en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip ülkelerden biridir. Küresel piyasada, solar panellerin fiyatları giderek düşerken, bu alandaki yatırımların geri ödeme süresi günümüzde daha da kısalmıştır. Sektörün ülkemizdeki gelişimi halen sürüyor olsa da azalan fiyatlardan dolayı, güneş enerjisi sistemlerinin sayısı Türkiye’de son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Ancak hâlâ, elektrik ihtiyacının büyük çoğunluğu, fiyatları her gün artan fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Bu nedenlerle, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması büyük önem teşkil etmektedir.

Artan enerji talebini karşılayabilmek için öncelikle, solar projeleri yerel ölçekte uygulayabilecek teknisyenlerin yetişmesi gerekmektedir. Öte yandan, ev sahibi topluluklarda, bu ihtiyaca cevap verebilecek; gerekli teknik bilgiye sahip, eğitimli ancak işsiz potansiyel işgücü bulunmaktadır.

REMI projesinin ilk modülü çerçevesinde, “ev sahibi topluluklarda Türk vatandaşları ve Suriyeli mülteciler için solar sistem kurulumu teknisyenlik eğitimleri” ile 300’e yakın Türk ve Suriyeli katılımcı, solar termal ve fotovoltaik çatı güneş sistemlerinin kurulumu konusunda eğitilecektir. Eğitim alan katılımcıların edindikleri beceri ve bilgileri pekiştirmek; ayrıca solar teknolojilerin faydalarını göstermek amacıyla Gaziantep’te en az üç kamu binasının çatısına, eğitime katılmış teknisyenler ile, solar PV sistemleri kurulumu yapılacaktır.

Özel sektör ile iş birliği modülü çerçevesinde ise, konuyla ilgili tüm aktörler bir araya getirilecektir. Gaziantep ve çevresindeki 10 belediyeyi kapsayacak tanıtım turları ile hem proje tanıtılacak hem de güneş enerjisinin faydalarıyla ilgili bilgiler yaygınlaştırılacaktır. Bunların yanında, girişimcilik ve Enerji Hizmet Şirketi kurma seminerleriyle katılımcılarının kendi şirketlerini kurma yönünde teşvik edileceklerdir.

Son olarak “solar öncüleri” olarak adlandırılacak bir grup, evlere ve iş yerlerine yapacakları ziyaretler ile, maliyet ve fayda hesapları yapacaklardır.

Tüm bu faaliyetler ile proje, geleceğin önde gelen enerji sektörü hakkında bilgiyi yaygınlaştırmış olacaktır: Güneş enerjisi, Orta Doğu için gelecek demektir.

Share This
Proje HakkındaProjenin Arka Planı